donderdag 25 augustus 2016

A Cats & Dogs Christmas

Cats & Dogs stamps: 
CD 3501-3502-3502-3504 - Marianne Design
Glad Tidings paperpad - Dovecraft
Die cut/stans: Craftables CR1350 - Marianne Design
Alcohol markers:
Copics: R59-R81-E40-E41-E31-100
Spectrum Noir: G10-G09-IG1_2_3_4-CT3_4-BG1
Chameleon OL3 olive green
Icicle (snow) - Gold (paper borders) Stickles
********
Yes another thursday and again time for another Christmas card.  Cute was the challenge for Hazel this week and I went with the cute Cats & Dogs stamps.  Again 4 cards: same papers, same layout, different stamps and different ribbons.  One might think it took a lot of time but it didn't.  Once the layout was decided and that was quick (sometimes I can spend days on only that) I assembled the 4 cards and stickeled the paper borders so it could dry.  Then the ribbons through the die cuts and last the colouring but that went easy and again 4 cards ready for the stash ;).

Alweer een donderdag en dus weer tijd voor de kerstkaart.  Cute of snoezig was het thema voor Hazel deze week en ik heb hiervoor de lieve Cats & Dogs stempeltjes gekozen.  Weer 4 kaartjes ( ja wat kan ik meer zeggen dan het gaat lekker ;)): zelfde papiertjes, zelfde layout, andere stempels en verschillende lintjes.  Dat lijkt misschien veel werk maar dat viel best mee.  Eens ik de layout had beslist en dat was vlug (daar kan ik ook soms dagen over doen) heb ik de 4 kaartjes samengesteld en de papierboordjes gestickeld zodat het kon drogen.  Daarna de lintjes door de stans gevlochten en als laatste de 4 stempeltjes gekleurd maar dat ging heel vlug en dus weer 4 kaartjes klaar voor de voorraad :).

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenge:

*******

I would like to enter the following challenges:

donderdag 18 augustus 2016

Christmas in brown

It's Christmas time paperpad - Maja Design
Doodle Stamps Marianne Design:
Baubles/Kerstballen: EWS221
Stocking/Laars: EWS2223
angel/Engel: EWS2220
copics: E 31-35-41-47-49-57-59
background stamps Antique Linen Distress
Nellie Snellen die cuts MFD086 & MFD088
Walnut Stain Distress
Mercury Glass Stickles
*******
Can't believe it's thursday again so time for another Christmas card.  I did win with Hazel last week - happy me :) - so what else can I do then to play along again ;).  Brown is the colour for Hazel this week and brown  always screams to me monochrome card so that's what I did with the 3 Doodles stamps.  I kept them simple, lightweight so I can send them to family in Belgium and easy makes for me but I love to colour ;).

Kan niet geloven dat het alweer donderdag is en dus tijd voor de kerstkaart.  Verleden week heb ik gewonnen bij Hazel - blij :) - en dan speel ik ook graag weer mee ;).  Het is de kleur bruin voor Hazel deze week en bruin roept bij mij altijd monochroom kaart en dat heb ik ook gedaan met de 3 Doodles stempeltjes.  Ik heb ze simpel gehouden, lichtgewicht kaartjes zodat ik ze naar familie in België kan zenden en voor mij ook wel makkelijke kaartjes maar ik kleur graag ;).

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenge:

*******

I would like to enter the following challenges:

donderdag 11 augustus 2016

Vintage Christmas

Christmas Carols paperpad Graphic 45
Mattie card toppers
Craftables LR1369 & 1362 - Marianne Design
Flower punches Nellie Snellen
Walnut Stain distress & distresser
*********
Late on thursday but I wanted to do another series of Christmas cards and it took al little longer then expected or better said I begun too late ;).  Vintage for Hazel this week so I made some cards with the vintage Mattie pictures.  4 different colours in the paperpad, 4 cards almost the same.

Laat op donderdag maar ik wou terug een serie kerstkaartjes maken en dat duurde een beetje langer dan verwacht of beter ik begon er te laat mee ;).  Vintage voor Hazel deze week en ik heb kaartjes gemaakt met Mattie vintage plaatjes.  4 verschillende kleurtjes in het papierblokje, 4 kaartjes bijna hetzelfde.

Bij deze wou ik ook iedereen bedanken voor de lieve reacties op de dotjes kaarten, het deed me goed :).

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenge:

*******

I would like to enter the following challenges:

donderdag 4 augustus 2016

Christmas with Hobbydots


Dot & Do sets 86 and 84 patterns/patronen

*********
It's been a long time since my last post.  After 2 weeks vacation back in april I just didn't feel in doing a lot of crafting.  No mojo, no passion, my head full of ideas but non coming out - just lost the pleasure of creating.  These last 4 months I mainly was in search of getting the fun back in my crafting. I did made 20+ cards for Mums stash and for myself the usual birthday cards I needed to send but other then that nothing.  Getting the fun back for me was to just create with no challenges, no bloggin', no facebooking in mind just simply doing what I liked.  
Needless to say that the Christmas stash is a bit grim for the moment and in getting back into the spirit of it I felt like dotting (is that even a word) this week and made 6 cards just using the patterns of 2 sets. Dotting as I say it ;) is the art of sticking little stickers on a pattern - you like doing or you don't and I do ;).
As it is anything goes for Hazel this week I can play with - I got lucky :).

Het is lang geleden sinds mijn laatste post.  Na 2 weekjes vakantie in april had ik daarna amper zin in knutselen.  Geen mojo, geen passie, mijn hoofd vol van ideeën maar er kwam niets uit - ik was gewoon het plezier kwijt.  Deze laatste 4 maanden was dan ook hoofdzakelijk een zoektocht om de rust en de lol weer terug te krijgen in het knutselen.  Ik heb wel 20+ kaarten gemaakt voor mijn moeders voorraad en de nodige verjaardagskaarten voor onszelf maar buiten dat niets.  Het plezier kwam/komt langzamerhand terug door gewoon lekker bezig te zijn zonder challenges noch blogsbezoekjes noch facebooken in gedachten enkel te doen wat ik zelf leuk vond.
Ondertussen ook geen kerstkaart gemaakt dus die voorraad loopt behoorlijk achter en had deze week wel zin in dotten (is dat wel een woord?) en maakte 6 kaarten met enkel de patronen uit 2 setjes Dot & Do van het Hobbyjournaal: de kleuren, plaatjes en opmaak is helemaal van mezelf en helemaal anders dan de sets.  Dotten is, zoals ik het zeg ;), de kunst om kleine stickertjes te plakken op een patroon - of je houdt ervan of niet en ik hou er wel van, 'k vind het wel rustgevend ;).
Ik had geluk want bij de challenge van Hazel deze week mocht alles zolang het maar Kerst is dus daar kan ik toch meedoen ;).


Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenge:
*52 weeks to Christmas Challenge: kerstkaart week 31: gewoon niet de maandelijkse challenge

*******

I would like to enter the following challenges:
*Craftyhazelnut's Christmas Challenge extra, august 2016: anything goes

donderdag 24 maart 2016

A Tatty Teddy Christmas

picture: GH3158 Vintage Kerst & Winter - Gerda's Hobbyshop
Christmas Carol patterns & solids - Graphic45
die cuts Joy! Crafts Noor design:
snowflake border 6002/2021 - snowflake: 6002/2019
square: 6002/0480
little snowflake: Nellie Snellen punch
organza & crocheted ribbon: Really Reasonable Ribbon
snowflake embossing stencil 6002/0818 Joy! Crafts
walnut stain distress
******
Thursday so time for another Christmas card.  Cute or anything goes for Hazel this week and I think a picture with Tatty Teddy (Me to you little bear) qualifies as cute ;).  With the challenge of WLVC - Christmas with snowflakes - in mind I wanted to make it a vintage card.  That wasn't so easy with the picture and I'm not entirely pleased with the result but I did my best ;).  All papers and picture are distressed with walnut stain and the Tim Holtz paper distresser.  For the red background paper I've used a snowflake stencil with walnut stain to give it some more texture.  The triple bow is made out of a grey organza ribbon and some crocheted trim.  A little bow of bakerstwine with a snowflake charm was added on top.  Instead of using some hotfix stones I've made some little paper snowflakes with a punch and decorated it with a pearl.  The big snowflake is made out of 3 layers of the die cut also with a pearl in the middle.  And to finish some pearls where added to the big snowflake of the border die cut.

Donderdag dus weer tijd voor een kerstkaart.  Schattig of alles mag was de uitdaging bij Hazel deze week en ik denk dat een plaatje met Tatty Teddy (het Me to you beertje) hier wel voor in aanmerking komt ;).  Met in gedachten de uidaging bij WLVC - Kerst met sneeuwvlokken - wou ik er ook een vintage kaart van maken.  Dat werd niet zo makkelijk met het plaatje en ben niet geheel tevreden over het resultaat maar ik heb mijn best gedaan ;).  Alle papiertjes en plaatje zijn gedistresst met walnut stain en de papier distresser van Tim Holtz.  Om het rode achtergrondpapier wat meer stuctuur te geven heb ik een sneeuwvlokken stencil  met walnut stain gebruikt.  De 3-dubbele strik is gemaakt uit een grijs organza lint en een stukje gehaakt lint.  Met een klein strikje uit bakkerskoord heb ik het sneeuwvlok bedeltje toegevoegd.  In plaats van de gebruikelijk hotfixsteentjes te gebruiken heb ik kleine sneeuwvlokjes gemaakt met een ponsje en daar een pareltje aan toegevoegd.  De grote sneeuwvlok is gemaakt uit 3 laagjes met een pareltje in het midden.  En om te eindigen wat pareltjes toegevoegd aan de grote vlok van de boordstans.

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenges:
*Dit is de 12de  kerstkaart voor de 52 weeks to Christmas Challenge 
*We Love Vintage Challengeblog: #65: vintage kerstkaart met sneeuwvlokken

*******

I would like to enter the following challenges:

donderdag 17 maart 2016

A golden Christmas

Elegance paperpad: papermania PMA160906 Do Crafts
village ornament die cut: Precious Marieke PM10037
ribbon round die cut: craftables CR1350 Marianne Design
prettige feestdagen die cut: craftables CR1326 Marianne Design
ribbon Joy! Crafts
golden rod stickles
Versafine Onyx Black pigment ink
******
Thursday again so time for another Christmas card.  Gold was the colour for Hazel this week and I've made a card with gold and black.  The die cuts are all made out of a gold metallic cardstock (difficult to see on photo).  The design paper has some gold in it and has a golden stickled border.  The ribbon I've used is black with gold and to finish I've used some hotfix stones in the corners.
And last week I was one of the random winners with Hazel so happy days here :).

Opnieuw donderdag en dus tijd voor een nieuwe kerstkaart.  Goud was de kleur voor Hazel deze week en ik heb een kaart gemaakt met goud en zwart.  Alle stansjes zijn gemaakt uit een goud metallic karton ( moeilijk te zien op de foto).
  Het designpapier heeft gouden accentjes en een goud gestickelde boord.  Het lint dat ik heb gebruikt is zwart met goud en om af te maken heb ik gouden hotfix steentjes toegevoegd in de hoekjes.
En vorige week was ik één van de random winnaars bij Hazel dus blije dagen hier :).

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenge:
*Dit is de 11de  kerstkaart voor de 52 weeks to Christmas Challenge 

*******

I would like to enter the following challenges:

donderdag 10 maart 2016

Winter Wonderland

Picture Mattie - Marianne Design
Gilded Winter paperpad - First Edition
prettige feestdagen die cut: craftables CR1336 - Marianne Design
Big die cut: creatables LR0327 - Marianne Design
Seambinding ribbon:
Charcoal & DG Brown from Really Reasonable ribbon
White from Wild Orchid Crafts
Crochet trim/gehaakte rand Do Crafts Wedding Silver
walnut stain distress
********
Another thursday so time for the Christmas card.  Vintage week for Hazel this time and I never thought I would say it but easy peasy ;).  These cards would take me forever but now it's a couple of hours and done.  I think the card speaks for itself and all materials are listed above.  The crinkled triple seambinding bow is achieved by making it wet, crinckling it and letting it dry - easy and never 2 times the same.

Weer een donderdag en dus tijd voor een kerstkaart.  Vintage week voor Hazel deze keer en ik heb nooit gedacht dat ik het zou zeggen maar een fluitje van een cent ;).  Vroeger deed ik er eeuwig over om dergelijke kaarten te maken maar nu is het een paar uur en klaar.  Ik denk dat de kaart voor zichzelf spreekt en de gebruikte materialen zijn bovenaan vermeld.  De verfrommelde driedelige seambinding strik is bekomen door de gemaakte strik nat te maken, te verkreukelen en te laten drogen - makkelijke en nooit een strik die 2 keer hetzelfde is.

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenge:
*Dit is de 10de  kerstkaart voor de 52 weeks to Christmas Challenge 

*******

donderdag 3 maart 2016

Daisy helps Rudolf

picture: Don & Daisy ddk3211 - Marianne Design
paper: Be Merry & Autumn Joy!Crafts Noor design
die cut craftable CR1332 - Marianne Design
seam binding ribbon Wild Orchid Crafts:
No Rust - Danish Blue - White
Baby Blue Stickles
*********
Thursday again so time for another Christmas.  Use a sentiment was the challenge for Hazel this week and in the papers I've used where also little stamps with sentiments and used the Merry Christmas one.  For the monthly challenge of 52 weeks to... it had to be a shaker card and I've used a precoloured Daisy picture who had to rescue Rudolf from the mountain as the snow is turning into a bad blizzard ;).

Donderdag dus weer tijd voor een kerstkaart.  Gebruik een tekst was de uidaging voor Hazel deze week en in de papertjes die ik heb gebruikt zaten ook kleine postzegeltjes met tekst en ik heb de Merry Christmas gebruikt.  Voor de maandelijkse  uitdaging van 52 weeks to.... moesten we een schudkaart maken en ik heb hiervoor een voorgekleurde Daisy gebruikt die Rudolf redt van de berg terwijl de sneeuwval verandert in een erge sneeuwstorm ;).

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenges:
*Dit is de 9de  kerstkaart voor de 52 weeks to Christmas Challenge en doet tevens mee met de maandelijkse challange: maak een schudkaart.
*Don & Daisy: challenge #29: alles mag: DDK3211 knipvel - kaart 2 

*******

I would like to enter the following challenges:

donderdag 25 februari 2016

Vintage cute Christmas

vintage winter paperpad - Maja Design
picture: GH3208 vintage kerst - Gerda's Hobbyshop
die cut frame: 6002/0356 Joy!Crafts Noor Design
die cut border: 6002/0357 Joy!Crafts Noor Design
Lace/kant: Wild Orchid Crafts
Seambinding ribbon/lint:
silver: Wild Orchid Crafts
glory blue & blue lace: Really Reasonable Ribbon
little ball ribbon/kleine balletjes lint : Artemio
star brads/ ster splitpen: Rayher
poinsettia flower: Nellie Snellen punches
*******
Thursday so time for another Christmas card.  Can't set my mind of making anything else so might as well fill up the stash ;).  Cute was the challenge for Hazel this week.  I've found this cutie pie in my pictures and made a card in blue tones and with a vintage twist.

Donderdag en dus weer tijd voor een kerstkaart.  Er komt anders weinig uit mijn handen dus kan ik maar beter de voorraad aanvullen ;).  Lief en snoezig (te weinig woorden om cute te vertalen ;) ) was de uitdaging voor Hazel deze week.  In mijn voorraad plaatjes vond ik dit lieffie en ik maakte een kaart in blauwtinten met een vintage twist.

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenges:
*Dit is de 8de  kerstkaart voor de 52 weeks to Christmas Challenge 
*Scr@p-cards challenge blog: challenge #82: alles mag met een strik - 3de kaart
*We Love Vintage Challengeblog: #63: vintage kerstkaart met blauw

*******

I would like to enter the following challenges:

donderdag 18 februari 2016

Christmas Carols

Don & Daisy Christmas Carols stamp - DDS3345 Marianne Design
Midnight Frost paperpad - Bo Bunny
Embossing: designfolder stars DF3408 Marianne Design
Circle die: creatables LR0383 Marianne Design
silver stickles
Faber-Castell Polychromos pencils:
skin/gezicht: 132 light flesh/189 cinnamon/ 131 medium flesh
blues/ blauw: 247 indathrene blue/146 sky blue
background/achtergrond: warm grey I/II en III
lantern/lantaarn: 133 magenta/ 103 ivory/
106 chrome yellow/ 108 dark cadmium
hair/haar: 280 burnt umber
greys/grijs: 199 black/157 dark indigo/181 paynes grey
cold grey IV en V
en 101 white
*********
Thursday so time for another Christmas card.  Blue is the challenge for Hazel this week and so I've used a background paper with blue and I've also coloured Don & Daisy with blue shades. This time I've used Polychromos pencils (for list of colours see above) to colour, no blending solution just layer upon layer upon layer times a lot ;) to create different shades.

Donderdag dus weer tijd voor een kerstkaart.  Blauw is de uitdaging voor Hazel deze week en ik heb hiervoor een achtergrondpapiertje met blauw gebruikt en het stempeltje is ook ingekleurd met blauwtinten.  Deze keer heb ik Polychromos potloden (zie boven voor de lijst van gebruikte kleuren) gebruikt om te kleuren, geen blendeervloeistof alleen laagje op laagje op laagje maal veel ;) om de verschillende tinten te creëeren.

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenges:
*Dit is de 7de  kerstkaart voor de 52 weeks to Christmas Challenge 
*Don & Daisy: challenge #29: alles mag: stempel Don & Daisy DDS 3345

*******

I would like to enter the following challenges: