donderdag 25 augustus 2016

A Cats & Dogs Christmas

Cats & Dogs stamps: 
CD 3501-3502-3502-3504 - Marianne Design
Glad Tidings paperpad - Dovecraft
Die cut/stans: Craftables CR1350 - Marianne Design
Alcohol markers:
Copics: R59-R81-E40-E41-E31-100
Spectrum Noir: G10-G09-IG1_2_3_4-CT3_4-BG1
Chameleon OL3 olive green
Icicle (snow) - Gold (paper borders) Stickles
********
Yes another thursday and again time for another Christmas card.  Cute was the challenge for Hazel this week and I went with the cute Cats & Dogs stamps.  Again 4 cards: same papers, same layout, different stamps and different ribbons.  One might think it took a lot of time but it didn't.  Once the layout was decided and that was quick (sometimes I can spend days on only that) I assembled the 4 cards and stickeled the paper borders so it could dry.  Then the ribbons through the die cuts and last the colouring but that went easy and again 4 cards ready for the stash ;).

Alweer een donderdag en dus weer tijd voor de kerstkaart.  Cute of snoezig was het thema voor Hazel deze week en ik heb hiervoor de lieve Cats & Dogs stempeltjes gekozen.  Weer 4 kaartjes ( ja wat kan ik meer zeggen dan het gaat lekker ;)): zelfde papiertjes, zelfde layout, andere stempels en verschillende lintjes.  Dat lijkt misschien veel werk maar dat viel best mee.  Eens ik de layout had beslist en dat was vlug (daar kan ik ook soms dagen over doen) heb ik de 4 kaartjes samengesteld en de papierboordjes gestickeld zodat het kon drogen.  Daarna de lintjes door de stans gevlochten en als laatste de 4 stempeltjes gekleurd maar dat ging heel vlug en dus weer 4 kaartjes klaar voor de voorraad :).

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenge:

*******

I would like to enter the following challenges:

donderdag 18 augustus 2016

Christmas in brown

It's Christmas time paperpad - Maja Design
Doodle Stamps Marianne Design:
Baubles/Kerstballen: EWS221
Stocking/Laars: EWS2223
angel/Engel: EWS2220
copics: E 31-35-41-47-49-57-59
background stamps Antique Linen Distress
Nellie Snellen die cuts MFD086 & MFD088
Walnut Stain Distress
Mercury Glass Stickles
*******
Can't believe it's thursday again so time for another Christmas card.  I did win with Hazel last week - happy me :) - so what else can I do then to play along again ;).  Brown is the colour for Hazel this week and brown  always screams to me monochrome card so that's what I did with the 3 Doodles stamps.  I kept them simple, lightweight so I can send them to family in Belgium and easy makes for me but I love to colour ;).

Kan niet geloven dat het alweer donderdag is en dus tijd voor de kerstkaart.  Verleden week heb ik gewonnen bij Hazel - blij :) - en dan speel ik ook graag weer mee ;).  Het is de kleur bruin voor Hazel deze week en bruin roept bij mij altijd monochroom kaart en dat heb ik ook gedaan met de 3 Doodles stempeltjes.  Ik heb ze simpel gehouden, lichtgewicht kaartjes zodat ik ze naar familie in België kan zenden en voor mij ook wel makkelijke kaartjes maar ik kleur graag ;).

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenge:

*******

I would like to enter the following challenges:

donderdag 11 augustus 2016

Vintage Christmas

Christmas Carols paperpad Graphic 45
Mattie card toppers
Craftables LR1369 & 1362 - Marianne Design
Flower punches Nellie Snellen
Walnut Stain distress & distresser
*********
Late on thursday but I wanted to do another series of Christmas cards and it took al little longer then expected or better said I begun too late ;).  Vintage for Hazel this week so I made some cards with the vintage Mattie pictures.  4 different colours in the paperpad, 4 cards almost the same.

Laat op donderdag maar ik wou terug een serie kerstkaartjes maken en dat duurde een beetje langer dan verwacht of beter ik begon er te laat mee ;).  Vintage voor Hazel deze week en ik heb kaartjes gemaakt met Mattie vintage plaatjes.  4 verschillende kleurtjes in het papierblokje, 4 kaartjes bijna hetzelfde.

Bij deze wou ik ook iedereen bedanken voor de lieve reacties op de dotjes kaarten, het deed me goed :).

Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenge:

*******

I would like to enter the following challenges:

donderdag 4 augustus 2016

Christmas with Hobbydots


Dot & Do sets 86 and 84 patterns/patronen

*********
It's been a long time since my last post.  After 2 weeks vacation back in april I just didn't feel in doing a lot of crafting.  No mojo, no passion, my head full of ideas but non coming out - just lost the pleasure of creating.  These last 4 months I mainly was in search of getting the fun back in my crafting. I did made 20+ cards for Mums stash and for myself the usual birthday cards I needed to send but other then that nothing.  Getting the fun back for me was to just create with no challenges, no bloggin', no facebooking in mind just simply doing what I liked.  
Needless to say that the Christmas stash is a bit grim for the moment and in getting back into the spirit of it I felt like dotting (is that even a word) this week and made 6 cards just using the patterns of 2 sets. Dotting as I say it ;) is the art of sticking little stickers on a pattern - you like doing or you don't and I do ;).
As it is anything goes for Hazel this week I can play with - I got lucky :).

Het is lang geleden sinds mijn laatste post.  Na 2 weekjes vakantie in april had ik daarna amper zin in knutselen.  Geen mojo, geen passie, mijn hoofd vol van ideeën maar er kwam niets uit - ik was gewoon het plezier kwijt.  Deze laatste 4 maanden was dan ook hoofdzakelijk een zoektocht om de rust en de lol weer terug te krijgen in het knutselen.  Ik heb wel 20+ kaarten gemaakt voor mijn moeders voorraad en de nodige verjaardagskaarten voor onszelf maar buiten dat niets.  Het plezier kwam/komt langzamerhand terug door gewoon lekker bezig te zijn zonder challenges noch blogsbezoekjes noch facebooken in gedachten enkel te doen wat ik zelf leuk vond.
Ondertussen ook geen kerstkaart gemaakt dus die voorraad loopt behoorlijk achter en had deze week wel zin in dotten (is dat wel een woord?) en maakte 6 kaarten met enkel de patronen uit 2 setjes Dot & Do van het Hobbyjournaal: de kleuren, plaatjes en opmaak is helemaal van mezelf en helemaal anders dan de sets.  Dotten is, zoals ik het zeg ;), de kunst om kleine stickertjes te plakken op een patroon - of je houdt ervan of niet en ik hou er wel van, 'k vind het wel rustgevend ;).
Ik had geluk want bij de challenge van Hazel deze week mocht alles zolang het maar Kerst is dus daar kan ik toch meedoen ;).


Thanks for stoppin' by :).
Dank jullie wel voor het langskomen :).
Misseke
*******

Met deze kaart wil ik graag meedoen bij de volgende challenge:
*52 weeks to Christmas Challenge: kerstkaart week 31: gewoon niet de maandelijkse challenge

*******

I would like to enter the following challenges:
*Craftyhazelnut's Christmas Challenge extra, august 2016: anything goes