dinsdag 28 juli 2009

Special cardIdea: Tiets for Cards Only 05
Stamp boy: Magnolia
sketch front: Misseke
paper: Archaic paper pad from Basic Grey

My nephew turned 21 this year so I thought I should make him a special card but what? I came across a workshop from Tiets in the magazine Cards Only 05. I did tuned it down a bit and used an other sketch for the front.

Mijn neefje werd net 21 en zo dacht ik dat ik hem toch iets speciaal moest maken maar wat? Na lang zoeken vond ik deze workshop van Tiets in de Cards Only 05. Heb wel niet alles gedaan en heb een eigen sketch gemaakt voor de voorkant.

Have a nice day everyone - Fijne dag iedereen
Misseke

zondag 26 juli 2009

I'm coming....

Sketch: Misseke
Stamp: Penny Black
Paper: Cupcake paper pad Basic Grey

My dad loves to bike and is a huge fan of the races - it's the Tour de France for the moment so he doesn't miss a thing. And in that spirit I made him a birthday card with this cute stamp from Penny Black.
I never thought that my parents would love my scrap/stamps cards. I presumed, as they are people in their 70's that these kind of cards wouln't appeal to them. How wrong can you be!

Mijn vader houdt van zijn fietske en is een enorme wielrennersfan - en het is momenteel de Ronde van Frankrijk waar hij niets van mist. Met die gedachte maakte ik hem deze verjaardagskaart met het fietsende egeltje van Penny Black.
Ik zou nooit hebben kunnen denken dat mijn ouders mijn scrap/stempelkaarten leuk zouden vinden. Ik dacht, als zeventigers dat deze toch wel moderne techniek hen niet zou aanspreken. Hoe verkeerd kan je zijn!


Fly like an eagle

Sketch: Scraptalk
3D: Studiolight
paper: Cupcake paper pad from Basic Grey

For one of my husbands gliding friends a card with a 3D plane - are there plane stamps out there? I wish I knew ;). It was a bit of a challenge to find some paper that goes with it. Usely I find a stamp - search the paper and then color the stamp in similar colors of the paper but that doesn't fly here ;). Aah I didn't turned out so bad :)

Voor een zweefvliegvriedn van mijn man maakte ik deze kaart met een 3D vliegtuigje - zijn er eigenlijk wel vliegtuigstempels? 'k wou dat ik het wist ;). Het was niet makkelijk papier te vinden die er bij past. Normaal zoek ik de stempel dan het papier en dan kleur ik in met passende kleuren maar die vlieger ging niet op hier ;) Ach is toch aardig geworden :)

Wedding Anniversary again


Embroidery pattern: Chrissie nr 399
3D: Le Suh 777.031

It's the year of wedding anniversary's - family and friends - and so yet an other one with a pattern from Chrissie.

Het is het jaar van de trouwjubilea - familie en vrienden - dus alweer eentje gemaakt met borduurpatroon van Chrissie.


donderdag 23 juli 2009

Smookie stopped by


Stamp: Smookie SMoo3 from Nellie Snellen for Kars
Paper: Two Scoops from Basic Grey paperpad

For the monthly challenge from Creative with Hobbyvision, Jenine's club I've made this Smookie card - those new stamps are sooooo cute - could not resist :), bought them all - I'm such a loser hahaha.

Voor de maandelijks wedstrijd van Creative with Hobbyvision, Jenine's club maakte ik deze Smookie kaart - deze nieuwe stempels zijn zo lief - 'k kon gewoon niet weerstaan en kocht ze allemaal - wat ben ik toch een hopeloos geval hahaha.

Thanks for stoppin' by - Dank voor jullie bezoekje
Misseke

A giftbox

This giftbox - inside is a giftcertificate - I made also for my parents. Design is from Ellis Hendriks out of her little book Hobbydols 43. I just made the lid different. The paper is from K- Company.

Dit doosje met binnenin een cadeaubon maakte ik ook voor mijn ouders. Design is van Ellis Hendriks uit Hobbydols 43. Ik maakte er alleen een ander dekseltjes op. Het papier is from K- Company.

Greetings - Groetjes
Misseke

Table decorations


I've made some table decorations for my parents little party. The labels are made with the Slice machine from Making Memories - the noteworthy designcard.

'k Heb ook tafelversiereingen gemaakt voor mijn ouders feestje. De labeltjes zijn gemaakt met de Slice machine van Making Memories - the noteworthy designkaart.

Greetings - Groetjes
Misseke

woensdag 22 juli 2009

Wedding Anniversary


Stencil: Star Collection PD0006 - Marianne Design
3D: Mattie mb0103 - Marianne Design
Design: book"Bloemenkaarten" M. van der Wiel - A. Schipper - P. van Dam


Stencil: Star Collection PD0007 - Marianne Design
3D: Le Suh
Design: Misseke

~~~~o~~~~

Both my parents and parents-in-law have their 50th wedding anniversary. My parents last weekend, the other Golden Couple the 1th october. I began to make the second card for my parents but I just wasn't 100% happy about it - don't know why. So I made the topcard as a back-up and did give that one to them ;)

Zowel mijn ouders als mijn schoonouders hebben hun gouden bruiloft dit jaar. Mijn ouders afgelopen weekend , het 2de gouden koppel de 1ste oktober. Ik ben de 2de kaart beginnen te maken voor mijn ouders maar was er niet 100% blij mee - weet niet waarom. Dus dan maar een back-up kaart en dat is de 1ste geworden en die hebben ze ook gekregen ;).

Thanks for stoppin' by - Bedankt voor jullie bezoekje
Misseke

vrijdag 10 juli 2009

Ann's Paper Art


Ann Stitching Sheets 13
3D: Janneke Brinkman


Ann Stitching Sheets 01
3D: Carddeco

Belgium has restrictions about mail - square cards ( my favourite kind) aren't considered normal post and are to be more expensive to send. So if I have to make some for Belgian clients I allways considere it and make them so they fall under normal postage. Downside is that there aren't that many patterns for it. Ann makes them often and so both cards are made with her patterns.

België heeft wat betreft post beperkingen en vierkante kaarten ( mijn favorieten) worden niet aanzien als normale post en kosten dus meer om te verzenden. Als ik kaarten moet maken voor Belgische klanten hou ik er wel rekening mee dat ze onder normaal tarief vallen. Nadeel is dat er weinig patronen zijn voor deze kaarten. Ann maakt ze wel veelvuldig en deze zijn gemaakt met haar patronen.

Greetings - Groetjes
Misseke

zondag 5 juli 2009

Embossing


Stencil: Lacy Stencil EH 1857 - Marianne Design
3D: Mattie mb0103 Marianne Design


Stencil: Anja Style FE6119 - Marianne Design
3D: Mattie mb0107 Marianne Design


Stencil: Anja Style FE6124 - Marianne Design
3D: Quincy E0007

Centreren
Stencil: Anja Style FE6122 - Marianne Design
3D: Le Suh Nouvelle 8215146

o o o o O o o o o

So I had to make some wedding anniversary cards for a Belgian client - some for 50 years some who could be used for 60 also and I had a challenge on a Club for making embossings cards so I did my best with various embossingsstencils.

Ik moest een aantal jubileumkaarten maken voor een Belgische klant - een paar voor 50 jaar getrouwd en een paar die eventueel zouden kunnen gebruikt worden voor 60 jaar getrouwd. Dit viel te samen met een embossingswedstrijd op een clubje dus deed ik m'n best met verschillende embossingsstencils.

Greetings - groetjes
Misseke