vrijdag 8 mei 2009

Mother's day

For Mother-in-law - stampies stamp and the Urban Prairie paperpad from Basic Grey.

Voor mijn schoonmoeder - Stampies stempel en papier van het Urban Prairie paper padje.

For Mother dearest - stampies stamp and the Urban Prairie paperpad from Basic Grey. Sketch from Desi's club.

Voor mijn liefste Mama - Stampies stempel en papier van het Urban Prairie paper padje. Sketch van Desi's clubje.

Strictly man

My husband flies with model airplanes and so does some of his friends - no stamps found - so I said to my husband can't you draw me a picture? And he did :) - the nightmare of every flyer a crashing plane - a lost talent my husband - I'm bugging him for more but so far no luck. The used paper is from K Company.

Mijn man is een modelvlieger en zo ook een paar van zijn vrienden - geen stempels gevonden - dus vroeg ik mijn mannetje kan je me geen tekening maken? En hij deed het nog ook - nachtmerrie van iedere vlieger een neerstortend vliegtuig - verloren talent mijn man - en ook al zit ik te zagen naar meer van die plaatjes tot nu toe geen geluk. Het papier is van K Company.

And my father-in-law had his birthday last monday and so I made a Stampies card for him, wasn't entirely sure he would like it but he did. Paper from the Granola paper pad from Basic Grey. Sketch from Cards Only nr 05.

En zo was mijn schoonvader afgelopen maandag jarig en ik maakte voor hem een Stampies kaart, was niet zeker dat hij het wel leuk zou vinden maar ze viel toch in de smaak. Papier is van het Granola paperpadje van Basic Grey. Sketch van Cards Only nr 05.

The last one is my kind of handyman, unfortunately not in my home ;) , but a friend of ours is, so took some looking and find this Fella stamp. Paper from the Granola paperpad from Basic Grey

'k Wou dat ik zo'n knutselmannetje in huis had maar niet dus, En vriend van ons wel dus na lang zoeken deze Fella stempel gevonden. Het papier is van de Granola paperpad van Basic Grey.

Magnolia springkit 2008


Isn't she cute? From Magnolia's springkit I made this card according to a sketch from Desi's Club. Paper is from the Offbeat paperpad from Basic Grey.

Lief hé? Uit de Magnolia's sprinkit maakte ik deze kaart met een sketch van Desi's clubje. Papier komt uit het Offbeat Basic grey papier padje.

Greetings - groetjes
Misseke

An old flower stencils


Flower stencil EE33436

After the series I made with the new flower stencils I told myself is time to use the older ones ;) so I did.

Na de serie met de nieuwere flower stencils dacht ik dat het hoogst tijd was om die oudere ook eens te gebruiken en maakte dit kaartje.

Enjoy
Misseke

Flower stencils


Flower Stencil EE3448


Flower Stencil EE3447


Flower Stencil EE3446


Flower Stencil EE3445


Flower Stencil EE3448

All cards are made with the recent Flower Stencils series from Marianne Design.

Alle kaarten zijn gemaakt met de recente Flower stencil serie van Marianne Design.

Greetings - Groetjes
Misseke

A little painting

Looks like a painting display in a museum and is made with Suzy Stencil 008 from Marianne Design.

Het lijkt wel een schilderijtje uit een museum en is gemaakt met de Suzy Stencil 008 van Marianne Design.

Greetings - Groetjes
Misseke

Same stencil - different cards


Both cards are made with the same stencil: PD0008 from the Star Collection bij Marianne Design - my flower pot- stencil ;) - the first card is made with the entire stencil that I enlarged a bit.

Beide kaarten zijn gemaakt met dezelfde stencil: PD0008 van de Star Collection van Marianne Design - mijnen bloempot noem ik hem ;) - de 1ste kaart is gemaakt met het volledige malletje dat ik iets heb vergroot.

Thank you for visiting - Bedankt voor het bezoekje
Misseke