vrijdag 8 mei 2009

Strictly man

My husband flies with model airplanes and so does some of his friends - no stamps found - so I said to my husband can't you draw me a picture? And he did :) - the nightmare of every flyer a crashing plane - a lost talent my husband - I'm bugging him for more but so far no luck. The used paper is from K Company.

Mijn man is een modelvlieger en zo ook een paar van zijn vrienden - geen stempels gevonden - dus vroeg ik mijn mannetje kan je me geen tekening maken? En hij deed het nog ook - nachtmerrie van iedere vlieger een neerstortend vliegtuig - verloren talent mijn man - en ook al zit ik te zagen naar meer van die plaatjes tot nu toe geen geluk. Het papier is van K Company.

And my father-in-law had his birthday last monday and so I made a Stampies card for him, wasn't entirely sure he would like it but he did. Paper from the Granola paper pad from Basic Grey. Sketch from Cards Only nr 05.

En zo was mijn schoonvader afgelopen maandag jarig en ik maakte voor hem een Stampies kaart, was niet zeker dat hij het wel leuk zou vinden maar ze viel toch in de smaak. Papier is van het Granola paperpadje van Basic Grey. Sketch van Cards Only nr 05.

The last one is my kind of handyman, unfortunately not in my home ;) , but a friend of ours is, so took some looking and find this Fella stamp. Paper from the Granola paperpad from Basic Grey

'k Wou dat ik zo'n knutselmannetje in huis had maar niet dus, En vriend van ons wel dus na lang zoeken deze Fella stempel gevonden. Het papier is van de Granola paperpad van Basic Grey.

Geen opmerkingen: