zondag 29 maart 2009

Penny Black in flowers

Love them Penny Black stamps - Cute with a capitel C - so a while back I had to make a round scrapcard and I came up with this one. Paper and punched flowers are from the Bittersweet paper pad from. In the middle of each flower I've put a Hotfix stone.

Hou van die Penny Black Stempels - hoog knuffelgehalte - een tijdje geleden moest ik een ronde scrapkaart maken en ik kwam op deze uit. Papier en uitgepunched bloemetjes zijn van het Bittersweet papier padje van Basic Grey. En de bloemenhartjes zijn met hotfixsteentjes afgewerkt.

Greetings - Groetjes
Misseke

Magnolia winterkit 2008


Magnolia stamps are manufuctured in Sweden and they have a Stampclub were you can subscribe to a trimestriel kit. A single Magnolia stamp is, in my opinion rather expensive, but subscribing to a kit gives you the oppurtunity to get them at half the retail price. It's always a surprise what the put in the kit and you have to cut them yourself from a large rubber piece and put them on EZ-mount for stamping. But for that price I'm up for it ;). So the first one I ordered was the winterkit 2008 and as you can see you can easily use them all year around. All cards are inspired bij Cards Only nr 01 magazine.

Magnolia stempels worden in Zweden gemaakt en hebben een Stampclub waar je trimestrieel kan inschrijven op een kit. Een Magnoliastempel vind ik eigenlijk nogal duur maar door in te schrijven voor een kit krijg je ze ongeveer aan halve prijs. Het is altijd een verrassing wat ze in de kit doen en je moet ze zelf uit het rubberen vel snijden en op EZ mount (een dikke foam) plakken om te stempelen maar voor die prijs steek ik er graag mijn tijd in. En de 1ste keer was met de winterkit van 2008 en zoals jullie kunnen zien kan je de meeste stempels héél het jaar gebruiken. Alle kaarten zijn geinspireerd geweest door de Cards Only nr 1.

Greetings - Groetjes
Misseke

Stampies card


This is a card I made with a Stampies clearstamp - I should use them more - they are so cute and come in a variety of themes. This stamp is from set 1: congratulations. The idea for the card I've gotten from the Hobbydols 32: stempelen met Jannie van der Zwan. I used a Ribbon punch from Nellie Snellen and paper is from the Boxer paper pad from Basic Grey.

Dit is een kaart die ik heb gemaakt met een Stampies clearstamp - 'k zou ze meer moeten gebruiken - ze zijn wel lief en bestaan in verschillende thema's, deze is van de 1ste set: congratulations. Het idee voor de kaart heb ik uit het Hobbydols boekje 32: stempelen met Jannie van der Zwan. Verder heb ik de Ribbon punch van Nellie Snellen gebruikt en papier uit het Boxer padje van Basic grey.

Greetings - Groetjes
Misseke